Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Egon Frid (V) med flera om att påverka bankernas kontanthantering

Egon Frid (V), med flera, föreslår i en motion att regionutvecklingsnämnden får i uppdrag att värna kontanthanteringen på landsbygden och vara en aktiv samarbetspartner till Länsstyrelsen i att bevaka och påverka frågan.

Inom ramen för det Regionala Serviceprogrammet arbetar redan i dag regionutvecklingsnämnden tillsammans med Länsstyrelsen med att stödja och stimulera tillgången till kommersiell och offentlig service i landsbygd och skärgårdsområden i Västra Götaland. Kontanthanteringen på landsbygden är nära kopplat till detta uppdrag. Huvudansvaret för grundläggande betaltjänster ligger på Länsstyrelsen.

Regionfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med hänvisning till pågående arbete inom det Regionala Serviceprogrammet.

Beslut: enligt förslag
V resvererar sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och