Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Redovisning av partistödets användning 2016 och utbetalning av partistöd 2018

Regionstyrelsen tog del av partiernas redovisning för hur partistödet för 2016 har använts och fastställde partistödet för 2018 i enlighet med presenterat förslag.

Partistödet ska årligen räknas upp med 3 procent under mandatperioden. Förslaget innebär ett fast partistöd för 2018 på 1 034 812 kronor per parti och ett mandatbundet partistöd för 2018 på 350 478 kronor per mandat, totalt 60,5 miljoner kronor.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och