Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Upphandling av kärnsystem inom ramen för framtidens vårdmiljö

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste digitaliseringssatsning. Med den införs en ny sammanhållen informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet.

För FVM pågår upphandling av ett kärnsystem som en viktig del i arbetet. Praktiskt sker detta genom att VGR genomför upphandlingen för egen räkning och på uppdrag av de kommuner som lämnat fullmakt till VGR att delta i upphandlingen.

Regionfullmäktige bemyndigar regionstyrelsen att fatta beslut om slutligt förfrågningsunderlag i upphandlingen av kärnsystem och att regionstyrelsen får fatta beslut om tilldelning i upphandlingen av kärnsystem.

Regionfullmäktige noterar informationen om pågående arbete inom ramen för framtidens vårdinformationsmiljö.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och