Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information


Sammanträde med regionfullmäktige, tisdagen den 24 oktober 2017 på Kulturhuset, Stationsgatan i Skövde

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30
 • Utdelning av parasportstipendier 2017, klockan 13.00

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer 2016-02127

 3. Interpellation av Rose-Marie Antonsson (SD) om vårdskador
  Diarienummer RS 2017-04662

 4. Interpellation av Anders Strand (SD) om skenande kostnader inom naturbruksverksamheten
  Diarienummer RS 2017-04663

 5. Interpellation av Christer Ahlén (S) om initiativ till att korta väntetider vid Skaraborgs sjukhus
  Diarienummer RS 2017-04692

 6. Fördelning av omställningskostnader för avveckling respektive utveckling av naturbruksförvaltning
  Diarienummer RS 2017-01072

 7. Upphandling av kärnsystem inom ramen för framtidens vårdmiljö
  Diarienummer RS 2017-01064

 8. Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg – ny förbundsordning
  Diarienummer RS 2017-04119

 9. Redovisning av partistödets användning 2016 och utbetalning av partistöd 2018
  Diarienummer RS 2016-00408

 10. Motion av Egon Frid (V) med flera om att påverka bankernas kontanthantering
  Diarienummer RS 2016-04305

 11. Motion av Jessica Wetterling (V) med flera om ickereligiösa andaktslokaler på sjukhusen
  Diarienummer RS 2016-07285

 12. Anmälan av inkomna motioner

 13. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 14. Anmälningsärenden

Information

A. Utdelning av parasportstipendier 2017 kl. 13.00


För mer information kring dagens ärenden, läs handlingarna här eller lyssna på genomgången av ärendelistan. (som du hör innan mötets början)

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och