Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning: 

  • Motion av Eva Olofsson med flera (V) om handlingsplan för att säkra tillgången på allmänläkare.
  • Motion av Egon Frid (V) och Jessica Wetterling (V) om service och inom- och utomhusmiljö vid våra resecentrum.
  • Motion av Eva Olofsson med flera (V) om en mer jämlik tandvård.
  • Motion av Jeanette Olsson (S) om utredning av självvald inläggning vid psykiatrisk sjukdom.
  • Motion av Karin Engdahl (S) om att utreda möjligheten att införa stipendium till omvårdnadsprogramselever.
  • Motion av Hanne Jensen (S) om prehospital psykiatrisk resurs genom införande av psykiatriambulans.
  • Motion av Lena Malm (S) och Claes Redberg (S) stöd utvecklingen av vattenbruk i Västra Götaland.
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och