Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Alex Bergström (S) med flera om att skapa moderna beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning

Alex Bergström (S), med flera, har skrivit en motion om att inrätta moderna beredskapsjobb i Västra Götalandsregionens, (VGR), verksamheter för personer som står långt från arbetsmarknaden. Motionen föreslog också att regionen tillsammans med kommunerna i länet skulle inrätta och utveckla moderna beredskapsjobb i regional och kommunal förvaltning.

Beredskapsjobb, kallat Extratjänster i regional eller kommunal verksamhet, finns redan inom VGR och är en anställningsform för personer som står långt från arbetsmarknaden. Det är anställningar i samhällsnyttiga arbeten utan krav på erfarenhet eller utbildning. VGR har en plattform som arbetar med att erbjuda praktikplatser och Extratjänster.

Regionfullmäktige beslutar att första delen av motionen är besvarad eftersom denna typ av jobb redan finns inom VGR:s verksamheter. Den andra delen av motionen avslås eftersom uppgiften inte ligger i regionens uppdrag.

Beslut: enligt förslag
S reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och