Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Eva Olofsson (V) om försök med 30 timmarsvecka

Eva Olofsson (V) föreslår i en motion att Regionservice får i uppdrag att genomföra försök med 30-timmars arbetsvecka med bibehållen lön vid en eller flera av sina arbetsplatser.
Servicenämnden skriver i sitt remissvar att kostnaden för ett försök med 30-timmarsvecka skulle öka avsevärt. Detta eftersom fler medarbetare skulle behöva anställas för att klara samma produktion. Ökade kostnader strider mot Regionservice uppdrag att skapa förutsättningar för att frigöra resurser till kärnverksamheten.

Regionfullmäktige avslår motionen med hänvisning till ett remissvar från Servicenämnden.

Beslut: enligt förslag
V reserverar sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och