Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Nytt reglemente för revisorskollegiet

Regionfullmäktige fastställer nytt reglemente för revisorskollegiet. 

Revisorskollegiet har mot bakgrund av att samtliga övriga reglementen setts över för nämnder, styrelser och kommittéer i Västra Götalandsregionen, lämnat förslag till nytt reglemente för revisorskollegiet. Reglementet följer strukturen för övriga reglementen och beskrivningen av revisorskollegiets uppdrag har förenklats och förtydligats.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och