Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Frågestund 7-12

Frågestund (10:00)
 • Fråga från Jan Alexandersson (V) om vem som får lägga anbud och varför. Frågan ställd till västra hälso-och sjukvårdsnämndens ordförande Nicklas Attefjord (MP).
 • Fråga från Eva Olofsson (V): Blir det något vårdval för barnmorske-mottagningarna? Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).
 • Fråga från Egon Frid (V) om inköpsorganisationen. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).
 • Fråga från Håkan Linnarsson (S) om SU:s ekonomi. Frågan är ställd till SU:s ordförande Johnny Bröndt (M).
 • Fråga från Michael Melby (S) om lika villkor för Närhälsan i upphandlingar. Frågan ställd till västra hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Nicklas Attefjord (MP).
 • Fråga från Lena Malm (S) om rabatt till arbetslösa. Frågan ställd till kollektivtrafiknämndens ordförande Ulrika Frick (MP).
 • Fråga från Eva Olofsson (V) om inhyrda sjuksköterskor. Frågan är ställd till personalutskottets ordförande Gunilla Levén (M).
 • Fråga från Egon Frid (V) om Vara resecentrum. Frågan är ställd till Västtrafiks ordförande Lars Holmin (M).
 • Fråga från Håkan Lösnitz (SD) om kostnadskompensation för RMR-14. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdsstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).
 • Fråga från Caroline Nordengrip (SD) om efterfrågan på vård efter sexuellt våld. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
 • Fråga från Carina Örgård (V) om köerna till transvården. Frågan är ställd till hälso- och sjukvårdensstyrelsens ordförande Jonas Andersson (L).
 • Fråga från Helén Eliasson (S) om behovet av vårdpersonal. Frågan är ställd till regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson (M).
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och