Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Valärenden och anmälningsärenden (18:06)

16. Valärenden (18:06)

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

17. Anmälningsärenden (18:07)

Punkten utgår då inga anmälningsärenden kommit in.

Sammanträdet avslutas (18:08)

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och