Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige måndagen den 12 juni 2017 på Lindholmen Conferens Centre, Science Park, Lindholmspiren 5, Göteborg

Klicka här för att se andra dagen

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2016-02127

 3. Budget VGR 2018 (separat tryck)
  Diarienummer RS 2017-02446
  länk: http://www.vgregion.se/politik/sa-styrs-vastragotalandsregionen/ budget/partiernas-budgetforslag/

 4. Budget för Västra Götalandsregionens revisorer 2018
  Diarienummer RS 2017-01114

 5. Delårsrapport mars 2017 Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2017-01058 (separat tryck)

 6. Sammanträdestider för regionfullmäktige 2018
  Diarienummer RS 2017-02452

 7. Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Svensk Luftambulans
  Diarienummer RS 2017-02405

 8. Revidering av krav och kvalitetsbok för Vårdval Vårdcentral (VG Primärvård) 2018
  Diarienummer RS 2017-02485

 9. Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2018
  Diarienummer RS 2017-02486

 10. Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 för stiftelserna Stenebyskolan, Västsvenska fritidsområden och Simmersröds barnhus.
  Diarienummer RS 2017-01873

 11. Ansvarsfrihet för 2016 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans och Fastigheten Stretered
  Diarienummer RS 2017-01874

 12. Ansvarsfrihet för samordningsförbunden för verksamhetsåret 2016
  Diarienummer RS 2017-01875

 13. Översyn av patientavgifter 2017
  Diarienummer RS 2017-02404

 14. Motion av Jessica Wetterling med flera (V) om att avskaffa vårdavgifter vid tvångsvård
  Diarienummer RS 2016-05906

 15. Anmälan av inkomna motioner

 16. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val

 17. Anmälningsärenden

Handlingarna finns att hämta här!
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och