Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Revidering av Krav- och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2018 (17:31)

Vårdval inom rehabilitering på primärvårdsnivå, Vårdval Rehab infördes i Västra Götalandsregionen den 1 september 2014. Krav- och kvalitetsboken har efter införandet reviderats årligen.

I årets revidering föreslås ett justerat förfrågningsunderlag enligt lag om valfrihetssystem med förutsättningar att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab gällande från och med 1 januari 2018. Dessutom har förändringar föreslagits avseende ekonomiska sanktioner och vite, kompetenskrav för basuppdraget samt inom tillgänglighet där enhetens föreslås ges möjlighet till stängning för kompetensutveckling.

Regionfullmäktige fastställer Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2018 som anger förutsättningarna inklusive ersättningsnivåer för att bedriva rehabenhet inom Vårdval Rehab från och med 2018-01-01.

Beslut: enligt förslag
SD reserverade sig till förmån för eget förslag.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och