Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och Svensk Luftambulans (17:08)

Västra Götalandsregionen är medlem i kommunalförbundet Svensk Luftambulans (SLA) sedan 2015. Övriga medlemmar är landstingen i Värmland, Dalarna och Uppsala. SLA ansvarar idag för driften av VGR:s ambulanshelikopter.

VGR och Uppsalas ambulanshelikoptrar är av äldre modell och behöver bytas ut då de flugit många timmar och kostnaden för driften har ökat de senaste åren.

Det pågår ett arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag för en ambulanshelikopter inom SLA tillsammans med VGR och Uppsala. Det behövs en interimslösning med inhyrda helikoptrar till dess att de nya ambulanshelikoptrarna är levererade. Detta kräver en förändring av samverkansavtalen mellan medlemmarna. Ett justerat samverkansavtal har tagits fram av SLA vilket regionfullmäktige godkänner.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och