Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Kerstin Brunnström (S) om att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen

13. Motion om att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen (11:39)

Kerstin Brunnström (S) har i en motion från februari 2015 föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt hälso- och sjukvårdsstyrelsen att ta fram en plan för införande av värdebaserad vård i hela regionen.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses besvarad eftersom det pågår ett arbete i enlighet med motionens intentioner: inriktningen för det fortsatta arbetet med omställningen av hälso- och sjukvården och styrprincipen ”vård som skapar värde”.

Beslut: enligt förslag
S reserverade sig till förmån för eget yrkande

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och