Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Håkan Linnarsson (S) om målbild för hälso- och sjukvården 2035

11. Motion om målbild för hälso- och sjukvården 2035 (11:36)

Håkan Linnarsson (S) har i en motion från februari 2016 föreslagit att regionfullmäktige ska uppdra åt regionstyrelsen att utarbeta ett förslag till målbild för hälso- och sjukvård 2035.

Regionfullmäktige beslutade att motionen ska anses vara besvarad med hänvisning till att strategin för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen möter de behov som motionen beskriver och pekar ut en riktning för framtida utveckling i linje med motionens förslag.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och