Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen

10. Strategi antagen för hälso- och sjukvårdens omställning (10:50)

Regionfullmäktige antog en strategi för omställning av vården i Västra Götalandsregionen.

För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna.  Omställningen delas in i fyra övergripande områden:

  • Utveckla den nära vården
  • Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet
  • Utveckla digitala vårdformer och tjänster
  • Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och