Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 16 maj 2017 på Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 • Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 • Sammanträdet startar klockan 09.30
 • Utdelning av miljöstipendium 2017 klockan 13.00
 • Cirka klockan 13.15, är det utdelning av människorättsstipendium 2017

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer 2017-00604

 3. Interpellation av Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den specialiserade vården
  Diarienummer RS 2017-02118

 4. Interpellation av Rose-Marie Antonsson (SD) om brister i vården
  Diarienummer RS 2017-02148

 5. Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel
  Diarienummer RS 2016-00917

 6. Ersättningsmodell för sjukhus 2017, rörlig ersättning över tak
  Diarienummer RS 2016-05992

 7. Rekommendation om avgift vid behandling på Skandionkliniken
  Diarienummer RS 2016-03389

 8. Naturbruksstyrelsens framställan om bidrag för omställningskostnader 2017
  Diarienummer RS 2017-01072

 9. Ändring av sammanträde i oktober 2017 för regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-03757 (RS 9 maj)

 10. Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2017-02037 (RS 9 maj)

 11. Motion av Håkan Linnarsson (S) om målbild för hälso- och sjukvården 2035
  Diarienummer RS 2016-02297 (RS 9 maj)

 12. Motion av Monica Selin (KD) om en välorganiserad vård
  Diarienummer RS 2016-00102 (RS 9 maj)

 13. Motion av Kerstin Brunnström (S) om att införa värdebaserad vård i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2016-00611 (RS 9 maj)

 14. Motion av Janette Olsson (S) om socialmedicinska mottagningar
  Diarienummer RS 2016-06423

 15. Anmälan av inkomna motioner

 16. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas på mötet)

 17. Anmälningsärenden

 18. Eventuellt fortsättning interpellationer

 19. Handlingarna finns att hämta här!
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och