Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) om regiongemensam tillgänglighetsservice

Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige beslutar att inrätta en regiongemensam tillgänglighetsservice som ska kunna slussa patienter till det sjukhus som har kortast kö.

Regionfullmäktige anser motionen besvarad då det redan pågår ett arbete i enlighet med motionens intentioner.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen (HoS) beslutade i oktober 2016 att inrätta en regiongemensam samordningsfunktion som ska stödja arbetet med att förbättra tillgängligheten i Västra Götalandsregionen. I januari i år beslutade HoS om organisation och finansiering av den regionala styr- och samordningsfunktionen som beräknas kunna starta under första kvartalet 2017.

Beslut: enligt förslag

Kommentarer/Tid

15:20

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och