Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion av Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) om åtgärder mot benskörhet

Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att genomföra en analys om hur diagnostisering och behandling av benskörhet i Västra Götalandsregionen kan öka.

Motionen har remitterats till västra hälso- och sjukvårdsnämnden, styrelsen för Skaraborgs Sjukhus, styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset, primärvärdsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Motionen föreslås bifallas då samtliga remissinstanser har ställt sig bakom förslaget.

Beslut: enligt förslag

Kommentarer/Tid

14:41

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och