Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 19-21

19. Anmälan av inkomna motioner

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in nya motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande för beredning:

  • Eva Olofsson m fl (V) om kortare arbetstid i vården
  • Heikki Klaavuniemi (SD) om pneumokockvaccinering av riskgrupper
  • Karin Engdahl m fl (S) om regionala yrkesvux för länets företag och arbetsgivares kompetensförsörjning
  • Eva Olofsson m fl (V) om upphandla kollektivtrafik med personalövergång och krav på kollektivavtal
  • Claes Redberg och Christer Ahlén (S) om klimatanpassning i Västra Götalandsregionens verksamhet
  • Michael Melby (S) om cochleaimplantat för vuxna

17:15

20. Anmälningsärenden

17:21

21. Valärenden

Förslag från valberedningen delades ut vid sammanträdet. Regionfullmäktige beslutade i enlighet med förslaget.

17:22

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och