Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 31 januari 2017 på Quality Hotell, Nabbensberg 2, Vänersborg

Tider

 1. Sändningen startar klockan 09.00 med en genomgång av ärendelistan
 2. Sammanträdet startar klockan 09.30
 3. Klockan 13.00 är det utdelning av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris
 4. Kartläggning av samverkan mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin (halvtidsavstämning)
 5. Utdelning av veteranföreningens retorikpris (efter avslutat sammanträde)

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-02675

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2016-02127

 3. Interpellationer
  • Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt
   Diarienummer RS 2016-07042 (Bordlagd RF 29/11 2016)
  • Eva Olofsson (V) om krisen på akutmottagningarna går att lösa
   Diarienummer RS 2017-00260
  • Eva Olofsson (V) om avgifter inom vuxenhabiliteringen
   Diarienummer RS 2017-00261
  • Jim Aleberg (S) om vårdplatssituationen
   Diarienummer RS 2017-00314

 4. Inera AB ombildning av bolaget och aktieöverlåtelse
  Diarienummer RS 2016-06722

 5. Borgen för refinansiering av lån Transitio AB
  Diarienummer 2016-06444

 6. Handlingsplan för fullföljda studier
  Diarienummer RS 2016–03484

 7. Rese- och mötespolicy samt riktlinjer
  Diarienummer RS 2016-02451

 8. Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland
  Diarienummer RS 2016-00501

 9. Upphörande av subvention av glutenfri kost till patienter över 16 år
  Diarienummer RS 2017-00034

 10. Regional utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin 2017-2020
  Diarienummer RS 2017-00018

 11. Kommunalförbundet Svensk Luftambulans upphandling av nya ambulanshelikoptrar och finansieringslösning
  Diarienummer RS 2016-00534

 12. Överlåtelse av Nuntorp och Sparresäter naturbruksskolors mark och lokaler
  Diarienummer RS 2016-01216

 13. Förslag till principer för hantering av 2016 års överskott
  Diarienummer RS 2016-03484

 14. Paraplyavtal för Västsvenska paketet, ställningstagande till nästa avtalsperiod
  Diarienummer RS 2016-00341

 15. Begäran om kompletterande finansiering från fastighetsnämnden till projektet Nytt Regionens i Göteborg
  Diarienummer RS 2016-00178

 16. Motion av Jimmie Stranne (SD) med flera om att motverka tjuvåkning i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2016–04434

 17. Motion av Jimmie Stranne (SD) med flera om att utöka grundutbudet i Närtrafiken
  Diarienummer RS 2016–04435

 18. Motion av Janette Olsson (S) om att införa Nalaxon nässpray
  Diarienummer RS 2016-02299

 19. Anmälan av inkomna motioner
  Diarienummer RS 2016-07484

 20. Anmälningsärenden

 21. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 22. Eventuellt fortsättning interpellationer

Handlingarna finns att hämta här.
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och