Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Interpellation om rabatter inom kollektivtrafiken

3. Interpellationer

  • David Lindh (SD) om Gottfriesmottagningen
  • Håkan Lösnitz (SD) om tolktjänster
  • Lena Malm (S) om rabatter inom kollektivtrafiken
  • Claes Redberg (S) om dialog kring strandskydd i Västra Götaland
  • Eva Olofsson (V) om införande av vårdval i mödravården

Interpellation från Håkan Linnarsson (S) om jämlik och kvalitativ vård med så korta köer som möjligt bordlades till nästa sammanträde.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och