Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om fria besök på ungdomsmottagningar

25. Besöksavgifter vid ungdomsmottagningarna ska ses över - motion besvarad

Eva Olofsson med flera (V) har i en motion föreslagit att avgifterna för samtliga patientbesök på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen ska tas bort.

Regionstyrelsen bedömer i sin beredning av ärendet att införande av fria besök på ungdomsmottagningarna i Västra Götalandsregionen är i linje med tidigare beslut om avgiftsfria kuratorsbesök och det skulle underlätta för ungdomar att söka sig till ungdomsmottagningarna. Västra Götalandsregionen kan på samma sätt som övriga storstadsregioner i Sverige erbjuda avgiftsfria besök till dessa.

Regionfullmäktige beslutade att frågan om avgifter på ungdomsmottagningar ska ses över i den kommande översynen av patientavgifter i Västra Götalandsregionen. Motionen anses därmed besvarad.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och