Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motionsbalans och redovisning av bifallna motioner

Enligt kommunallagen ska motioner som inte beretts klart inom ett år från när de lämnades in anmälas till regionfullmäktige. Fullmäktige har också beslutat att motioner som bifallits av regionfullmäktige ska redovisas årligen.

Regionfullmäktige beslutade lägga den så kallade motionsbalansen och redovisningen av bifallna motioner  till handlingarna.

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och