Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Anpassning till nationellt system för tandvård för unga 20-23 år

13. Fortsatt fri tandvård för 24-åringar

Fri tandvård för unga finns sedan flera år i Västra Götaland, där nuvarande avtal gäller för åldrarna 20-24 år. Syftet är att nå en långsiktig förbättring av tandhälsan i befolkningen genom tätare besök hos tandvården.

Riksdagen väntas under hösten besluta om fri tandvård för 20-23-åringar i hela landet från 2017. 

Regionfullmäktige beslutade att det nuvarande systemet i Västra Götaland successivt ersätts av det nationella systemet när det gäller åldersgruppen 20-23 år. Regionfullmäktige beslutade också att Västra Götalandsregionen ska fortsätta ha gratis tandvård även för 24-åringar.

Den nationella reformen innebär att åldersgränsen för det nationella systemet höjs i tre steg under perioden 2017-2019. Regioner och landsting kommer att få statsbidrag för den fria tandvården för 20-23-åringar. 

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och