Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om avskaffad patientavgift för äldre patienter, 85

11. Avgiftsfrihet väntas för personer över 85 år

Johanna Johansson med flera (SD) har i en motion föreslagit att personer över 85 år ska slippa avgift vid läkarbesök, sjukvårdande behandling och provtagning i den öppna hälso- och sjukvården.

Det pågår ett nationellt arbete där riksdagen förväntas fatta beslut om avgiftsfrihet för den här gruppen från och med 1 januari 2017. Vidare pågår det i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård ett omställningsarbete som förväntas bidra till att äldres vårdbehov tillgodoses bättre.

Regionfullmäktige föreslår att motionen är besvarad.

Beslut: Enligt förslag

 13:13

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och