Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Kostnadsuppräkning av taxor för intygsskrivning

10. Nya taxor för intygsskrivning

Regionfullmäktige beslöt att de taxor som tas ut vid olika typer av intygsskrivning höjs. Höjningen görs för att kompensera för den löpande kostnadsutvecklingen.

Regionfullmäktige beslöt också att det i fortsättningen ska vara hälso- och sjukvårdsstyrelsen som fattar beslut om taxor för bland annat intyg och hälsoundersökningar.

Beslut: Enligt justerat förslag

 13:10

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och