Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum
 •  

  1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i Regionfullmäktige

  Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
  © Radio Falköping
  och