Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 20-22

20. Anmälningsärenden

 

21. Valärenden

  • Arvodesberedningen – avsägelse från ersättare Sven Olsson (MP)
  • Revisorskollegiets förslag till val (utdelas vid mötet)
  • Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)
 

22. Eventuellt fortsättning interpellationer

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och