Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Anmälan av inkomna motioner

Fem motioner inlämnade (ärende 19)

I anslutning till regionfullmäktiges sammanträde lämnade ledamöterna in fem motioner. Fullmäktige beslutade att ta emot följande motioner för beredning:

  • Jessica Wetterling m. fl. (V) om att avskaffa vårdavgifter frö tvångsvård.
  • Jessica Wetterling (V) och Lars-Erik Hansson (V) om räntefri delbetalning för tandvård
  • Karin Engdahl (S) om att få fler att vilja jobba heltid
  • Håkan Linnarsson (S) och Lena Hult (S) om regiongemensam tillgänglighetsservice
  • Claes Redberg (S) och Christer Ahlén (S) om Västra Götalandsregionens initiativ inför regionala miljömål 2020-2030
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och