Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering av ...

Motion om mötesstation vid Grohed samt elektrifiering av tågsträckan Håkantorp-Gårdsjö besvarad (ärende 18)

Socialdemokraterna Alex Bergström och Karin Engdahl föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen tillsammans med Trafikverket snabbt ska sätta igång med utbyggnaden av dubbelspåret i Grohed och elektrifieringen av Kinnekullebanan mellan Håkantorp och Lidköping. Finansieringen ska ske med medel ur den regionala planen samt med hjälp av andra finansiärer, till exempel Västtrafik och kommunerna. Motionärerna vill även påbörja planeringen inför en elektrifiering av Kinnekullebanan mellan Lidköping och Gårdsjö.

Regionfullmäktige ansåg motionen besvarad och hänvisar till regionutvecklingsnämndens och kollektivtrafiknämndens yttranden. Enligt dessa pågår det redan arbeten i linje med motionärernas intentioner. Förslagen är planerade att hanteras utifrån den ordning man kommit överens om för genomförande av den regionala transportinfrastrukturplanen.

Kl. 14.33

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och