Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om en regional bok- och språkbuss

Bok- och språkbussar till asylsökande ska utredas – bifall till S-motion (ärende 15)

Ann Charlotte Karlsson (S) föreslår i en motion att kulturnämnden ska undersöka om det går att införa bok- och språkbussar i Västra Götaland för att tillsammans med kommunerna möta asylsökande. Enligt motionären borde befintliga kommunala bokbussar kunna användas för uppsökande verksamhet på asyl- och flyktingboenden.

Både Västra Götalandsregionens kulturnämnd och kommitté för mänskliga rättigheter har svarat att de är positiva till motionens förslag. Regionfullmäktige bifaller motionen. Kulturnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att, i samverkan med kommunerna, införa bok- och språkbussar i Västra Götaland för att möta asylsökande.

Kl. 13:46

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och