Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om naturbruksskolor

Motion om Naturbruksskolor är besvarad (ärende 12)

I en motion, Naturbruksskolor – en nödvändig förutsättning för satsning på gröna näringar och framtidens jobb, har Gert-Inge Andersson (S) och Lena Hult (S) föreslagit att ha kvar naturbruksskolor i regionen och samtidigt se hur man kan utveckla kompletterande utbildningar för vuxna vid skolorna.

I september 2015 beslöt regionfullmäktige att beställa gymnasieutbildning inom naturbruk för ungdomar vid tre skolor från och med höstterminen 2016:

  • Sötåsen med inriktningar lantbruk, djur samt gymnasiesärskola
  • Svenljunga med inriktning skog
  • Uddetorp med inriktning lantbruk
  • Strömma, Dingle och Nuntorp kommer att avvecklas.

Det pågår flera olika insatser som syftar till det motionärerna avsåg med sin motion. Regionfullmäktige anser att motionen är besvarad.

Kl. 12.01

Beslut: enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och