Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Programdirektiv för 3R och upphandling av kärnsystem

4. Upphandling av kärnsystem för vårdinformation

Västra Götalandsregionen och Stockholms läns landsting ska tillsammans upphandla en ny gemensam IT-lösning för att hantera vårdinformationen i framtiden. Projektet kallas 3R-framtidens vårdinformationsmiljö. Idag finns det många olika informationssystemen. Dessa ska framöver ersättas med en gemensam lösning, ett kärnsystem, som nu upphandlas och som ska stötta de flesta av vårdens verksamheter.

I framtiden ska vårdens medarbetare enkelt och säkert kunna logga in för att få tillgång till den information som behövs för arbetet och vårdsituationen och varje unik uppgift ska bara behöva registreras en gång. En strukturerad informationsmiljö kommer att göra vårddokumentationen både enklare och effektivare.

Regionfullmäktige beslutade att godkänna programdirektivet för 3R- framtidens vårdinformationsmiljö och att en upphandling av ett gemensamt kärnsystem ska börja. Regionfullmäktige beslutade även att regionstyrelsen ska återkomma till regionfullmäktige med ett preciserat förslag till finansiering.

Programmet 3R- framtidens vårdinformationsmiljö är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Stockholms läns landsting och Region Skåne.

Beslut enligt förslag
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och