Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige måndagen den 13 juni 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Måndag 13 juni
10.00-12.00 Sammanträdet börjar (Ev. frågor och interpellationer. Övriga beslutsärenden)
12.00-13.00 Lunch
13.00- Budgetärendet startar
19.50 Sammanträdet ajourneras

Tisdag 14 juni
09.00-12.00 Sammanträdet fortsätter
12.00-13.00 Lunch
13.00 - Sammanträdet fortsätter

Klicka här för att se tisdagens program

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-04058

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 2016-02127

 3. Delårsrapport mars 2016 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 2016-03132 (separat tryck)

 4. Programdirektiv för 3R- framtidens vårdinformationsmiljö och upphandling av kärnsystem
  Diarienummer RS 2016-03692

 5. Uppsägning av avtal för Samrehab Mark-Svenljunga
  Diarienummer RS 2016-03031

 6. Revidering Krav och kvalitetsbok för VG Primärvård 2017
  Diarienummer RS 2016-03767

 7. Revidering Krav och kvalitetsbok för Vårdval Rehab 2017
  Diarienummer RS 2016-00379

 8. Harmonisering av ersättningsnivåer och regelverk kring glasögonbidrag för barn
  Diarienummer RS 2016-02805

 9. Överlåtelse av del av fastigheten Borås Samariten 4 genom fastighetsreglering för bussterminal vid Borås lasarett
  Diarienummer RS 2016-03397

 10. Sammanträdestider 2017 för regionfullmäktige
  Diarienummer RS 2016-03757

 11. Kriterier för annonsering av regionfullmäktiges sammanträden
  Diarienummer RS 2016–03801

 12. Motion av Jan Alexandersson med flera (V) om fler laddstolpar för elbilar
  Diarienummer RS 2016-01307

 13. Motion av Inga-Maj Krüger med flera (SD) om att se över behovet av laddstolpar vid regionens fastigheter
  Diarienummer RS 2016-01308

Dag 1 kl. 13.00:

 1. a) Budget 2017
  Diarienummer RS 2016-02311 (separat tryck)
  Länk: http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Politik/Budget/Partiernas- budgetforslag-for-2017/

  b) Budget för Västra Götalandsregionens revisorer 2017
  Diarienummer RS 2016-03073

 2. Anmälan av inkomna motioner

 3. Anmälningsärenden

 4. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)
  - Revisorskollegiets förslag till val (utdelas vid mötet)

Huvudområden

Budgetdebatten delas in i följande huvudområden:
Dag 1
- Inledande gruppledardebatt
- Övergripande budgetdebatt
- Personalfrågor
- Rättighetsfrågor
- Folkhälsa
- Regionutveckling (infrastruktur, näringsliv, forskning och utveckling, utbildning, turism)
- Kollektivtrafik
- Kultur
- Miljö
Om debatten under dessa rubriker inte hinns med till kl. 19.50 fortsätter debatten dag 2, men efter övriga rubriker.

Dag 2
- Övergripande hälso- och sjukvårdsdebatt – Gruppledarna, övriga ledamöter
- Hälso- och sjukvård
- Patientnämnderna
- Fastigheter
- Regionservice
- Övrigt
- Ev. fortsatt debatt från dag 1
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och