Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 14-17

14. En motion inlämnad

I anslutning till sammanträdet lämnade ledamöterna in en motion. Fullmäktige beslutade att remittera följande motion för beredning:

  • Jim Aleberg (S) och Ann-Christine Andersson (S) om åtgärder mot benskörhet.

 

15. Anmälningsärenden

 -

 

16. Valärenden

Regionfullmäktige beslutade anta valberedningens förslag.

 

17. Eventuellt fortsättning interpellationer

 -

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och