Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 10 maj 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 Sammanträdet startar
Kl 13.00 Utdelning av regionens stipendium för mänskliga rättigheter
Kl 13.15 Information om västsvenska SOM-undersökningen

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige Diarienummer RS 2016-02221

 2. Frågestund Diarienummer RS 2016-02127

 3. Interpellationer

  - Annette Ternstedt (V) om stängda vårdplatser
  Diarienummer RS 2016-03565

 4. - Alex Bergström (S) om struktur i projektmedel Diarienummer RS 2016-03566

  - Eva Olofsson (V) om diagnostisering och behandling av patienter med ME/CFS
  Diarienummer RS 2016-03567

  - Håkan Linnarsson (S) om väntetider och tillgängligheten inom den specialiserade vården
  Diarienummer RS 2016-03568

 5. Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare
  Diarienummer RS 2016-01015

 6. Ändring av uppdrag för Naturbruksskolan i Dingle
  Diarienummer RS 2016-01266

 7. Överlåtelse av Strömma och Dingle naturbruksskolors mark och lokaler
  Diarienummer RS 2016-01216

 8. Årsredovisning och ansvarsfrihet 2015 för kommunalförbunden Tolkförmedling Väst, Avancerad Strålbehandling, Svensk Luftambulans och Fastigheten Stretered
  Diarienummer RS 2016-02009

 9. Motion av Matz Dovstrand (SD) om att undersöka möjligheterna att inrätta ett centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser inom regionen
  Diarienummer RS 2016-00507 (bordlagd RF 12 april)

 10. Motion av Magnus Harjapää (SD) om att hjälpa lantbrukare göra en omställning från konventionellt till ett ekologiskt lantbruk
  Diarienummer RS 2016-01495

 11. Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om regional folkhögskola för undersköterskeutbildning
  Diarienummer RS 2016-00759

 12. Motion av Bo Carlsson (C) om system för receptbelagd medicinering
  Diarienummer RS 2016-01335

 13. Motion av Marith Hesse med flera (M) om livsstilsförändring på recept
  Diarienummer RS 2016-00258

 14. Motion av Valéria Kant (KD) om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa
  Diarienummer RS 2016-03296

 15. Anmälan av inkomna motioner

 16. Anmälningsärenden

 17. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

 18. Eventuellt fortsättning interpellationer
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och