Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa

13. Motion om kvalificerade rådgivande samtal för bättre hälsa besvarad
 

I en motion har Valéria Kant (KD) förslagit att Västra Götalandsregionen bör ta fram en samtalsstrategi för motiverande samtal som kan användas i hela kedjan från mödravårdscentral, barnavårdscentral, familjecentral och vårdcentraler. Samtalsstrategin bör utvecklas i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

Ett särskilt regionuppdrag har nu sammanställts. Uppdraget, som utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder, innebär att Västra Götalandsregionen ska ta fram en övergripande strategi för hur hälso- och sjukvården och tandvården metodiskt ska arbeta med samtalsstöd för en bättre hälsa.

Regionfullmäktige beslutade att motionen är besvarad.

Beslut: enligt förslag

 kl. 14.30

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och