Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om livsstilsförändring på recept

12. Motion om utredning av livsstilsförändring på recept besvarad

Marith Hesse med flera (M) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda om det går att införa livsstilsförändring på recept. Syftet med livsstilsförändring på recept skulle vara att ta ännu ett steg för att stödja människor i att bättre kunna ta ansvar för sin egen hälsa mot ett mer hälsosamt liv.
Sedan motionen skrevs, har arbetet med att införa Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder påbörjats i Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.

Beslut: enligt förslag

 kl. 14.28

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och