Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om att hjälpa lantbrukare ...

9. Avslag på motion om att utreda ekonomisk stöd lantbrukare för att ställa om till ekologiskt jordbruk.

Magnus Harjapää (SD) föreslår i en motion att Västra Götalandsregionen ska utreda hur regionen ekonomiskt kan stötta lantbrukare att ställa om från konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. Att ge ekonomiskt stöd för att ställa om från konventionellt till ekologiskt jordbruk strider mot EU:s statsstödsregler. Västra Götalandsregionen driver omställningen till ekologiskt jordbruk på flera olika andra sätt.

Beslut enligt förslag.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande.

 kl. 14.12

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och