Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Överlåtelse av Strömma och Dingle naturbruksskolors mark och lokaler

6. Naturbruksgymnasiernas fastigheter i Dingle och Strömma säljs

Regionfullmäktige beslutade att godkänna försäljningarna av fastigheterna där naturbruksgymnasierna i Dingle och Stömma bedriver sin verksamhet. Skolorna ska, efter ett beslut i höstas, avvecklas och Västra Götalandsregionen har därför ingen användning av de fastigheter där skolorna idag bedriver sin verksamhet. Strömmas fastigheter ska enligt regionstyrelsen förslag säljas till Hushållningssällskapet Sjuhärad medan fastigheten i Dingle säljs till Munkedals kommun. Vid båda skolorna finns intresse att fortsätta med naturbruksutbildning i ny regi. Överlåtelserna av fastigheterna ska enligt planerna ske den 1 juli 2016.

Bakgrunden till försäljningarna är regionfullmäktige i september 2015 beslutade att samla Västra Götalandsregionens gymnasieutbildningar inom naturbruk vid de tre skolorna Sötåsen, Svenljunga och Uddetorp. Beslutet innebär samtidigt att naturbruksgymnasierna i Dingle, Strömma och Nuntorp läggs ner. Fastigheterna I Strömma och Dingle säljs nu för att ge nya ägare möjlighet att utveckla ny varsamhet vid skolorna. För Nuntorp finns ännu inga färdiga planer.

Beslut: enligt förslag.

Beslutet avgjordes genom votering.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för ett eget yrkande om att hitta en annan köpare till Dingle.

 kl. 11.40

Votering

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och