Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om screening gynekologisk hälsokontroll

Screeningsavgifterna för gynekologiska hälsokontroller kvar (ärende 21)

Heikki Klaavuniemi (SD) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen på prov ska ta bort screeningsavgifterna för gynekologiska hälsokontroller. I yttrandet över motionen framgår att gynekologisk cellprovskontroll och mammografi bör behandlas lika när det gäller avgifter.

Regionstyrelsen föreslår därför att regionfullmäktige avslår motionen i avvaktan på ett nationellt beslut om eventuell avgiftsfrihet för mammografiscreening.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen.

 kl.16.02

Beslut enligt förslag.

Beslutet avgjordes genom votering

Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och