Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om ordnat införande av E-hälsa

Motion om ordnat införande av E-hälsa besvarad (ärende 20)

Birgitta Losman och Göran Larsson (MP) föreslår i en motion från oktober att regionfullmäktige ska ta fram en modell för ett finansierat ordnat införande av e-hälsa i vården och att denna modell ska bygga på att införandet finansieras med hjälp av ett effektiviseringskrav på 0,2 procent.

Regionfullmäktige fattade beslut om att motionen ska anses besvarad och hänvisar till att det redan pågår insatser enligt Birgitta Losmans och Göran Larssons (MP) intentioner.

 kl.15.50

Beslut enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och