Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Motion om utökad subvention av preventivmedel

Ingen utökad subvention av preventivmedel (ärende 17)

Eva Olofsson med flera (V) föreslår i en motion till regionfullmäktige att Västra Götalandsregionen ska subventionera samtliga preventivmedel med indikationen antikonception, och att den även i fortsättningen ska gälla upp till 25 års ålder.

På förslag från hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade fullmäktige avslå motionen. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen hänvisar till att det i regeringens höstproposition 2016 finns ett föreslag om att samtliga preventivmedel, som ingår i läkemedelsförmånen, ska vara kostnadsfria upp till 21 års ålder från och med 2017.

 kl. 15.25

Beslut enligt förslag

Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och