Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Riktlinjer vid användning av e-post

Nya riktlinjer för e-post inom Västra Götalandsregionen (ärende 7)

Västra Götalandsregionen (VGR) får nya riktlinjer för användning av e-post. Det är följden av fullmäktiges beslut att överlämna regionstyrelsens förslag på nya riktlinjer för e-postanvändningen inom VGR till Arkivnämnden. Bakgrunden till riktlinjerna är att Arkivnämnden dels har föreslagit ändringar i de nuvarande styrdokumenten och dels föreslagit vilka krav som kan ställas på av e-posten i förhållande till offentlighet och sekretess.

De nya riktlinjerna ska bidra till att regler, skyldigheter och ansvar är tydligt för alla användare av Västra Götalandsregionens e-postsystem. Målet är också att bidra till en ökad medvetenhet hos alla användare kring möjligheter och risker vid användning av e-postsystemet.

Fullmäktiges beslut innebär också att regionstyrelsens tidigare beslut anta riktlinjerna träder i kraft och att riktlinjerna nu införs i verksamheterna.

Beslut enligt förslag

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och