Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärende fem och sex

Bokslutsdispositionerna 2015 godkända (ärende 5)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna bokslutsdispositionerna för årsredovisningen 2015. Dispositionerna innebär bland annat att hälso- och sjukvårdsnämnderna ersättas med 127,5 miljoner kronor för merkostnader som uppstått för Vårdval Rehab samt att de verksamheter som i och med årets resultat fått negativa egna kapital måste återställa detta inom tre år.

Beslut enligt förslag

Västra Götalandsregionen Årsredovisning för 2015 godkänd (ärende 6)

Regionfullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen för 2015. Redovisningen visar att Västra Götalandsregionens ekonomi är god med ett överskott på 761 miljoner kronor för året och att många av fullmäktiges mål blev uppfyllda.

Läs mer i pressmeddelandet från styrelsens sammanträde

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och