Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Information om dagens ärenden

Sammanträde med regionfullmäktige tisdagen den 12 april 2016 i Sessionssalen, Kommunhuset, Vänersborg

Tider

Kl 09.00 Sändningen startar med en genomgång av ärendelistan
Kl 09.30 Sammanträdet startar
Kl 13.00 Utdelning av Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium
Kl 13.15 Information om årsredovisningen 2015 för patientnämndsverksamheten

Inledande formalia

 • Mötets öppnande
 • Upprop
 • Val av justerare
 • Justeringsdatum

Beslutsärenden

 1. Avsägelser och anmälan av nyvalda i regionfullmäktige
  Diarienummer RS 286, 309, 520, 566, 1034, 1088, 1201-2016

 2. Frågestund
  Diarienummer RS 178-2016

 3. Interpellationer

  - Patrik Karlsson (S) om målstyrning i Västra Götaland
  Diarienummer RS 1127-2016

  - Heikki Klaavuniemi (SD) om diskussionsunderlaget om storregioner presenterat av indelningskommittén
  Diarienummer RS 1206-2016

  - Fredrika Almqvist (S) om borttagande av ungdomsrabatten och införande av rabatt för arbetslösa och dem med sjuk- eller handikappersättning
  Diarienummer RS 1291-2016

  - Jim Aleberg (S) om situationen inom barn och ungdomspsykiatrin Diarienummer RS 1323-2016

 4. Revisionsberättelsen för 2015 års verksamhet
  Diarienummer RS 866-2016 (separat tryck)

 5. Bokslutsdispositioner 2015
  Diarienummer RS 858-2016


 6. Årsredovisning 2015 för Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 866-2016 (separat tryck)


 7. Riktlinjer vid användning av e-post
  Diarienummer RS 3069-2014


 8. Avslutning och upphörande av Kommunalförbundet för fastigheten Stretered
  Diarienummer RS 3863-2015


 9. Stadgeändring Kosterstiftelsen
  Diarienummer RS 4291-2015


 10. Förslag på policy för IS/IT i Västra Götalandsregionen
  Diarienummer RS 282-2016


 11. Riktlinjer från ägaren till primärvårdsstyrelsen om vårdvalsverksamhet i egen regi
  Diarienummer RS 3965-2015


 12. Återrapport av uppdrag från delårsrapport augusti 2015 om samlad analys och bedömning av sjukhusstyrelsernas åtgärdsplaner och dess effekter
  Diarienummer RS 1030-2016


 13. Medgivande att tilldelningsbeslut fattas för nya spårvagnar M33
  Diarienummer RS 2847-2014


 14. Motion av Annika Tännström (M) om utbildning om upptäckt och åtgärd vid brott mot barn
  Diarienummer RS 677-2014


 15. Motion av Matz Dovstrand (SD) om att undersöka möjligheterna att inrätta ett centrum för logistik, vårdkedjor och vårdprocesser inom regionen
  Diarienummer RS 3018-2014


 16. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om samlad ledning och styrning av Västra Götalandsregionens utbildningsverksamhet
  Diarienummer RS 2046-2015


 17. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om utökad subvention av preventivmedel
  Diarienummer RS 3503-2014


 18. Motion av Ann-Christine Andersson (S) om inrättande av ett kompetenscentrum för äldrefrågor
  Diarienummer RS 417-2015


 19. Motion av Håkan Lösnitz med flera (SD) om könsstympning av pojkar
  Diarienummer RS 3508-2014


 20. Motion av Birgitta Losman (MP) och Göran Larsson (MP) om ordnat införande av E-hälsa
  Diarienummer RS 3024-2015


 21. Motion av Heikki Klaavuniemi med flera (SD) om screening – gynekologisk hälsokontroll
  Diarienummer RS 447-2015


 22. Motion av Eva Olofsson med flera (V) om att upphandla vita jobb
  Diarienummer RS 1132-2015


 23. Anmälan av inkomna motioner


 24. Anmälningsärenden
  Diarienummer RS 87-2016


 25. Valärenden
  - Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)


 26. Eventuellt fortsättning interpellationer
Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och