Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Komplettering av budget

5. Kompletteringar i budgeten för 2016

Nya förutsättningar, som uppkommit efter att budgeten för 2016 beslutades av fullmäktige i juni, gör att regionstyrelsen föreslagit kompletteringar i budgeten för nästa år. Nya skatte- och pensionsprognoser för 2016, visar på en obetydlig förändring vad gäller skatter och en något bättre prognos avseende pensioner. Nya statsbidrag till hälso- och sjukvården påverkar budgeten. Regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.

Läs mer i pressmeddelandet från regionstyrelsens sammanträde

Socialdemokraterna deltog inte i beslutet

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och