Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Ärenden 21-23

21. Anmälan av inkomna motioner

Tre motioner lämnades in och lämnas nu till regionstyrelsen för beredning.

  • Håkan Linnarsson (S) om målbild för hälso- och sjukvård i Västra Götaland 2035
  • Jeanette Olsson (S) om att införa Naloxen nässpray
  • Eva Olofsson (V) m. fl. om rätt till heltid och deltid som en möjlighet

 

22. Anmälningsärenden

 

23. Valärenden
- Valberedningens förslag till val (utdelas vid mötet)

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och