Bredd Höjd  
Spellista
HTML kod
Direktlänk

Kompletterande område till regional utvecklingsplan för psykiatrin

10. Komplettering för posttraumatiskt stressyndrom i Regional utvecklingsplan för psykiatrin

Regionfullmäktige beslutade att komplettera den regionala utvecklingsplanen för psykiatri med ett avsnitt för posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eftersom denna diagnos den är ett område där det behövs regional utveckling och samordning.

Finansieringen av åtgärderna som hör samman med avsnittet om PTSD i utvecklingsplanen behandlades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen i december 2015. Den regionala utvecklingsplanen för vuxenpsykiatri 2014-2018 antogs av regionfullmäktige i maj 2014.

Regionfullmäktige från Västra Götalandsregionen sänds i samarbete med:
© Radio Falköping
och